Ansökan

Människor ska trivas och må bra i den bebyggda miljön. Byggnader ska vara ändamålsenliga, vackra och hållbara över tid. Grupp Atmen vill därför verka för en helhetssyn och ett livscykelperspektiv inom byggsektorn med angränsande arbetsfält. (Se fliken Byggnadskonstens Kunskapsområden).

 

Utlysning examensarbeten

Välkommen med din/er ansökan. För ansökan som rör vårtermin, ska ansökan ha inkommit senast 15e februari. För ansökan som avser hösttermin ska ansökan ha inkommit senast 15e september.

Övriga ansökningar

Ansökan till övriga projekt, vilka ej ingår inom ramen för högskole-/universitetsutbildning kan göras löpande under året.

_____

Angående ansökan

Vi bistår gärna med projektmedel från vår fond Atmen-Fonden, till i första hand mindre forskningsprojekt och student-/examensarbeten. Medel kan sökas för såväl enskilt drivna projekt, som högskoleanknutna på grund- eller forskarnivå.

Kontakta oss gärna i tidigt skede med din/er projektidé. Våra ledamöter bistår gärna med handledning i specifika projekt.

För ansökningshandlingar, se följande länk:
Ansökningsblankett Atmen-fonden

_____

Här nedan ges förslag till studentarbeten och forskningsprojekt.

 

Ämnesuppslag och förslag till studentarbeten

Fuktmekanik:

_____

Energi/inomhusmiljö/LCA:

______

Ekonomi och samhällsbyggnad:

______

Medicin och folkhälsa:

______

Socialmedicin: