Student- och forskningsarbeten – ansökan 2019

Människor ska trivas och må bra i den bebyggda miljön. Byggnader ska vara ändamålsenliga, vackra och hållbara över tid. Grupp Atmen vill därför verka för en helhetssyn och ett livscykelperspektiv inom byggsektorn med angränsande arbetsfält. (Se fliken Byggnadskonstens Kunskapsområden).

 

Utlysning examensarbeten 2019

Välkommen med din/er ansökan senast den 28 februari 2019 för ansökan gällande bidrag till examensarbeten för vårterminen 2019.

Övriga ansökningar

Ansökan till övriga projekt, vilka ej ingår inom ramen för högskole-/universitetsutbildning kan göras löpande under året.

_____

Angående ansökan

Vi bistår gärna med projektmedel från vår fond Atmen-Fonden, till i första hand mindre forskningsprojekt och student-/examensarbeten. Medel kan sökas för såväl enskilt drivna projekt, som högskoleanknutna på grund- eller forskarnivå.

Kontakta oss gärna i tidigt skede med din/er projektidé. Våra ledamöter bistår gärna med handledning i specifika projekt.

Här nedan ges förslag till angelägna studentarbeten och forskningsprojekt. Sådana projektidéer som utgår från sammanställningen, ser vi som särskilt angelägna vid beslut om finansiering.

För mer information och kontaktuppgifter till respektive ledamot, se Atmens presentationsskrift i undermenyn Om Grupp Atmen.

 

 

Ämnesuppslag och förslag till studentarbeten

Önskas inspiration till angelägna frågor att studera? Här nedan följer ett urval ämnesförslag.

_____

Fuktmekanik:

Kontaktperson: Christer Harrysson, christer.harrysson(at)atmen.se

_____

Energi/inomhusmiljö/LCA:

Kontaktperson: Christer Harrysson, christer.harrysson(at)atmen.se

______

Ekonomi och samhällsbyggnad:

______

Medicin och folkhälsa:

Kontaktperson: Daniel Andersson, daniel.andersson(at)atmen.se

______

Socialmedicin:

Kontaktperson: Glenn Welander, glenn.welander(at)atmen.se

_____

Journalistik:

Kontaktperson: Glenn Welander, glenn.welander(at)atmen.se