Press

Pressinformation:

Här hittar du länkar till våra pressmeddelanden samt fria pressbilder.
Vid frågor kontakta oss gärna på tel. 070-5539773 eller info@atmen.se.

_____________________________

Pressmeddelande 2014-05-21
alternative text
2014 års Atmenpris till Trandaredskolan i Borås

Atmenpriset 2014 (pdf)
Atmenpriset 2014 – prisplaketten, s.k. ”targan”
 (jpg)
Trandaredskolan, Borås (jpg)

_____________________________

Pressmeddelande 2014-01-13
Framtidsverkstad för hus med livslust (pdf)

_____________________________

Faktaruta:
Grupp Atmen bildades 2013 och är en rikstäckande oberoende och ideell organisation inom byggande och byggnadskonst. Grupp Atmen har en helhetssyn på hus och byggande och verkar för kunskapsutbyte mellan olika kompetenser. Atmen vill informera om goda exempel på hus och byggnadsteknik. Bland annat genom delta i debatten om samhällsbyggandet. Atmen vill bidra till att kunskap och kompetens inte faller i glömska utan bevaras och utvecklas. Detta för att uppnå och bibehålla kvalitet, god ekonomi samt miljömässig hållbarhet. Hus ska helhetsmässigt ha god kvalitet, vara sunda att vistas i och ha långsiktig förvaltningsekonomi. De ska vara ändamålsenliga och vackra. Det estetiska intrycket är en betydelsefull komponent i begreppet kvalitet och det som sammanfattas i begreppet byggnadskonst. Ledamöterna i Atmen har varierande teoretiska och praktiska kompetenser inom byggteknik, arkitektur, restaurering och byggherrefrågor, socialmedicin och journalistik.

Om Atmenpriset:
Atmenpriset för god byggnadskonst delas ut för första gången 2014. Förutom äran består det av en bronsplakett, en så kallad ”targa,” gestaltad av skulptören Mats Åberg, känd för ett flertal offentliga konstverk i Sverige och utomlands. Priset kan ges till byggnad, anläggning, person eller organisation som står för det som Grupp Atmen arbetar för. 2014 års Atmenpris tilldelas Trandaredskolan i Borås. Prisutdelningen äger rum vid skolans huvudentré den 28maj kl. 11.

 

alternative text

2014 års styrelse:
Grupp Atmens styrelse 2014

Från vänster: Daniel Andersson (ordf.), Bengt Adolfi (kassör), Per Arne Ivarsson (sekr.) och Christer Harrysson (v.ordf.)

Mer info?:
För ytterligare info om oss i Grupp Atmen, se även internetversionen av Grupp Atmen – presentation & matrikel