Kunskapscentrum – förstudie

Kunskapscentrum för landsbygdens byggnader och byggnadsmiljöer
– inspiration till kunskapsutveckling i Halland
 – förstudie

Grupp Atmen fick hösten 2014, 150.000 kr av Leader Halland, till att genomföra en förstudie, där ”behovet ur ett underifrånperspektiv”, av ett framtida kunskapscentrum för ”landsbygdens byggnader och byggnadsmiljöer” utreddes. Ett seminarium för fastighetsägare, flera projektträffar samt en studieresa till Skottland anordnades. Förstudien pågick under 2014.

Projektnamn: Kunskapscentrum för landsbygdens byggnader och byggnadsmiljöer – inspiration till kunskapsutveckling i Halland – förstudie

Projektledare: Per Arne Ivarsson
Omslutning: 147.900kr
Projekttid: 2013-08-29 – 2014-11-30

Länk till projektrapporten finns här.