Våra ledamöter

Grupp Atmens styrelse 2018:

Daniel Andersson, ordförande. Varberg
Christer Harrysson. Falkenberg
Glenn Welander. Skara

_____

Våra ledamöter:

Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie & restaureringsmålare. Nässjö
Bengt Adolfi, byggnadsingenjör & byggmästare. Åkersberga
Christer Harrysson, professor i byggteknik. Falkenberg
Daniel Andersson, byggteknisk rådgivare. Varberg
Glenn Welander, doktor i socialmedicin & journalist. Skara
Gunilla Gustafsson, arkitekt SAR/MSA. Jönköping
Gunnar Ivarson, byggmästare / WästByggs grundare. Borås
Jerker Olsson, byggherreombud. Kungälv

______

Revisor:

Magnus Widén, ekonomichef. Kinna