Våra ledamöter

Våra ledamöter:

Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie & restaureringsmålare. Nässjö
Bengt Adolfi, byggnadsingenjör & byggmästare. Åkersberga
Christer Harrysson, professor i byggteknik. Falkenberg
Daniel Andersson, byggteknisk rådgivare. Varberg
Gunnar Ivarson, byggmästare / WästByggs grundare. Borås
Jerker Olsson, byggherreombud. Kungälv

______

Revisor:

Magnus Widén, ekonomichef. Kinna