Grupp Atmens tillkomst

Grupp Atmen grundades den 15 februari 2013 på initiativ av nätverket Byggnadsarv & Byggnadskonst och dess medlemmar Per Arne Ivarsson, Christer Harrysson, Bengt Adolfi och Daniel Andersson. Grupp Atmen bildades för att verka för att begreppet byggnadskonst, för byggandet i Sverige, åter ska hamna på dagordningen.

Namnet Atmen
Vi anser att hus likaväl som människor måste kunna andas, därav namnet Atmen. I tyska språket betyder ordet just ”andas”. På sanskrit är betydelsen ”ande”.