Atmen-fonden

Atmen-fonden & Atmen-priset:

Inom Grupp Atmen finns en fond, Atmen-fonden, vars syfte är att premiera den som på ett föredömligt sätt verkar i föreningens anda.

Belöningar och bidrag från Atmen-fonden tilldelas personer (gärna yngre) eller organisationer som i föreningens anda arbetar för och förmedlar kunskap om byggnadskonst.

Föreningen delar även ut Atmen-priset, till föredömliga byggnadsverk eller personer för god gärning.

Bidrag till fonden mottages tacksamt. Bg. 176-2079

alternative text

________________

Stipendie- och projektansökan:

Har du en projektidé som bidrar till hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv?

Medel kan sökas för aktiviteter: deltagande på resor, genomförande av FoU, student- och doktorandprojekt, workshops, bokutgivning med mera.

Kontakta oss gärna i tidigt skede med din/er projektidé. Våra ledamöter bistår gärna med handledning i specifika projekt.

För mer information och ansökningshandlingar, se under fliken Ansökan samt följande länk:
Ansökningsblankett Atmen-fonden

Välkommen med din/er ansökan!