PRESSMEDDELANDE – 2014 års Atmenpris

PRESSMEDDELANDE – 2014 års Atmenpris

Grupp Atmens pris 2014 för god byggnadskonst går till Trandaredsskolan i Borås

Grupp Atmens pris för god byggnadskonst 2014 tilldelas Trandaredsskolan i Borås. Prisceremonin vid skolan äger rum Klockan 11.00 den 28 maj. En bronsplatta på väggen som tecken på utnämningen kommer också att avtäckas.

 

Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation. Dess syfte är att tillvarata och betona för samhällsbyggandet viktiga samverkande faktorer. Det som gör byggnader ändamålsenliga för sin uppgift, ger god ekonomi i skötsel och underhåll på grund av kvalitet och hantverksskicklighet. Men också en god anpassning till miljön.

En viktig kvalitetsaspekt som inte får glömmas bort är husets utseende. Hus bör vara tilltalande att se på och praktiskt användbara. Det vill säga ändamålsenliga. Detta bidrar till långsiktig hållbarhet och i vid mening kvalitet. Det som också täcker in begreppen trivsel och trygghet.

Den nu 60-åriga Trandaredsskolan uppfyller i hög grad dessa krav. Den ritades av arkitekten Hugo Häggström och stod färdig att tas i bruk 1954. Nu 60 år senare fyller den fortfarande väl den uppgift den då fick. Borås är att gratulera.

Trandaredsskolan är en skola där fukt och mögel aldrig har förekommit. Så är den också byggd med kända beprövade material, erfarenhet och hantverksskicklighet. Detta har gjort att kostnader för drift och underhåll kunnat hållas nere. Skolan kan i ett 60-årigt perspektiv konstateras vara både ekonomisk lyckad och funktionell.

Skolan har under åren genomgått en del ombyggnader för att möta dagens pedagogiska behov men är i grunden ändå den skola som togs i bruk på 50-talet.

Grupp Atmen ser Trandaredsskolan som ett föredöme för dagens byggande. Ett byggande där kortsiktiga vinstaspekter, oprövade material samt komplicerade tekniska lösningar alltför ofta skapar nya kostnader och problem.

Grupp Atmen ser Trandaredsskolan som ett föredömligt exempel på hur byggnadstraditioner, erfarenhet och beprövade material som resultat ger oss en skola som ur alla aspekter fungerar. En skola som också väl uppfyller dagens krav på långsiktighet, resurssnålhet och hållbarhet.

Elever och lärare berättar att Trandaredsskolan är en skola som fungerar i vardagen och som är trivsam att arbeta och vistas i. Alla skolor och alla byggnader borde kunna få det omdömet.

__________

För mer information kontakta:
Daniel Andersson, ordförande
Tel. 070-5539773

Per Arne Ivarsson, sekreterare samt ansvarig för utredningen som ligger till grund för priset.
Tel. 070-8221134

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/2/e/atmen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399